Home » Kanada Vize Evraklar

Kanada Vize Evraklar

Kanada Turist Vize Evrakları

Kanada turist Vizesi başvuruları esnasında hazırlanması ihtiyaç duyulan belgeler:

1-Konsolosluga hitaben İngilizce Kanada Vizesi talep dilekçesi (kurumun antetli kağıdına Kanada Büyükelçiliğine hitaben yazılmış bireyin gezi amacını ve tarihlerini belirten, ıslak imza ve mühürlü)

2 – Banka hesap özeti (son 3 aylık banka bilgilerini içeren, minimum 5000 TL bakiyesi olan, kaşe, ıslak imza ve banka imza sirküleri ile birlikte)

3 – Kira geliri, Tapu ve Araç ruhsatı fotokopileri (varsa)

4 – Evli olanlardan evlilik cüzdanı fotokopisi

5 – Davetiye veya Etkinliğe katılım kabul belgesi

6 – Kimlik fotokopisi

7 – 2 adet Kanada Vizesi için fotoğraf (güncel tarihli, arka fonu beyaz)

8 – Pasaport (son 10 yıl içerisinde alınmış Kanada seyahati sonrası en az 6 ay geçerli)

9 – Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ve adres bilgilerini içeren)

 

Kanada turist vize başvurusu sahibinin bulunduğu duruma bağlı ek olarak hazırlaması gereken belgeler;

 

Kanada Turist vizesine başvuran kişi Devlet Dairesinde çalışıyor ise;

1- Vazife/İzin yazısı (bireyin bağlı bulunmuş olduğu kurumdan alınmış mühür ve ıslak imzalı

2 -Görev kimlik kartı fotokopisi

3 -Maaş Bordrosu (son 3 aylık, imzalı ve mühürlü)

 

Kanada Turist vizesine başvuran kişi doktor, Avukat, Tüccar ise;

1- Oda Sicil kaydı (Son 3 ay içinde alınmış)

2 – Güncel tarihli Şirket Evrakları (sicil gazete, imza sirküleri, vergi levhası fotokopileri)

3 – Meslek kimlik kartı fotokopisi

4- SGK işe giriş bildirgesi ve SGK hizmet dökümü

5- Maaş Bordrosu (son aylık kaşe ve ıslak imzalı)

 

Başvuru sahibi sözleşmeli personel ise;

1 – Güncel tarihli Şirket Evrakları (orijinal etkinlik belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, sicil gazete fotokopileri)

2 – SGK İşe giriş bildirgesi ve Hizmet dökümü

3 – Banka hesap özeti (son 3 aylık banka hareketlerini gösteren, minimum 3000 TL bakiyesi olan, kaşe, ıslak imza ve banka imza sirküleri ile beraber hazırlanmış)

4- Maaş bordrosu (son 3 aylık, kaşe ve ıslak imzalı)

 

Kanada Turist vizesine başvuran kişi eğer Emekli ise;

1 – Emeklilik kartı fotokopisi

2- Emekli olunan kurumdan alınmış ıslak imzalı makale3 – Emeklilik cüzdanı fotokopisi

 

Kanada Turist vizesine başvuran kişi Öğrenci ise ve

Kanada öğrenci vizesi için gerekli belgeler ;

1 – Öğrenci belgesi (güncel tarihli, orijinal)

2 – Muvafakatname (birey 18 yaşından küçük ise anne ve baba tarafınca imzalanmış noter onaylı orijinal belge)

Kanada’da Eğitim Ve Yaşam Dergisi !

KANADA VİZESİ ALmak için bizimle iletişime geçiniz